Wat is PAZ?

De kunstinstellingen van morgen kunnen niet zonder het publiek van vandaag. Het gaat daarbij niet om aantallen, maar om betrokkenheid: hoe kunnen we de gemeenschap(pen) waarbinnen we opereren betrekken bij onze werking, op onze kunst? Hoe kunnen we onze huizen écht ‘van ons’ maken?Kunstinstellingen bereiken vandaag maar een beperkt publiek (cf. participatiesurveys). Volgens Publiek Aan Zet (PAZ) ligt de oplossing niet in publiekswerving via doelgroepen. Het probleem situeert zich namelijk niet bij onwetendheid van het publiek, maar bij de kunstinstellingen die weinig oog hebben voor de interpretatieve noden van een breed publiek. Daarom wil PAZ op zoek gaan naar een antwoord op de vraag: hoe bieden we iedereen kansen om een voor hen zinvolle en betekenisvolle dialoog aan te gaan met kunst? Hoe betrekken we mensen echt?

Door het organiseren en leren van een ketting van bijzondere participatieve trajecten in verschillende kunstinstellingen wil PAZ een duurzame verandering teweegbrengen in de verhouding tussen kunst(instellingen) en publiek, om zo een breder publiek een kwalitatieve kunstervaring te bieden en bij de kunsten te betrekken.

De doelstellingen van PAZ zijn:

 • Een kwalitatieve ervaring voor de participanten. De participant komt aan zet.
 • Experimenten met de optimalisering van de publieksbeleving in de betrokken kunstinstellingen.
 • Meer inzicht in de interpretatieve noden van een breed publiek, bij beeldende en podiumkunsten.
 • Meer inzicht in de manier waarop de interpretatie en beleving van een breed publiek kan worden ondersteund, in verschillende contexten.
 • Een methodiek om structurele en beleidsmatige vormen van participatie te begeleiden.
 • De verankering van de inzichten en de dialoog met het publiek in de betrokken kunstinstellingen.
 • De verspreiding van de inzichten en methodiek zodat kunstinstellingen ook zonder PAZ of Mooss een breed publiek een betere ervaring kunnen bieden.
 • Een shift in de visie en werking zodat kunstinstellingen publieksvriendelijker worden en het publiek als een partner zien (cocreatie). Het publiek komt aan zet.

PAZ werkt met diverse kunstinstellingen samen om een participatief traject op te zetten. De trajecten van PAZ-1 in M-Museum Leuven en PAZ-2 met Het Theaterfestival zijn afgerond. PAZ-3 met het Musée des Beaux-Arts en het Musée de la Photographie in Charleroi loopt momenteel. Voor PAZ-4 en PAZ-5 is een samenwerking met het Nieuwstedelijk en opnieuw met M-Museum Leuven gepland.
Met het oog op het ontwikkelen van de methodiek en het realiseren van onderzoek en reflectie is het interessant om disciplines te vergelijken (beeldende kunst en theater), om een vergelijkbare case buiten de Vlaamse context te hebben (Charleroi) en om in dezelfde context te kunnen werken met een verder ontwikkelde methodiek (2x M). De partners werden op basis van deze parameters geselecteerd, en omwille van hun bereidwilligheid om maximale participatie een kans te geven.

De plannen van PAZ zijn:

 • PAZ is gestart in 2013 en rondt af in 2018.
 • PAZ organiseert vijf participatieve trajecten zodat er vergelijking mogelijk is (tussen projecten binnen vergelijkbare contexten én tussen projecten in verschillende sectoren: kunstmusea en podiumkunsten), zodat de gelegenheid bestaat om methodisch te evolueren, en zodat er voldoende materiaal is waarop we de inzichten en argumenten voor partnerschap met het publiek kunnen baseren. Er zijn diverse voorbeelden nodig voor betrouwbare resultaten en om de geesten te laten rijpen.
 • PAZ onderzoekt de trajecten: publieksonderzoek, interviews met de participanten, bevindingen van de begeleiders. Elk PAZ-traject krijgt een eigen rapport, en alle bevindingen samen moeten op een onderbouwde wijze tot de gezochte inzichten en methodiek leiden.
 • PAZ engageert telkens een gemengd publiek om zo divers mogelijke resultaten te behalen, en om kunstinstellingen een concrete ervaring met hun mogelijk brede publiek te geven en de dialoog op te starten.
 • PAZ zorgt voor een begeleiding waarin methodiek en inhoud samenkomen, waar participanten en kunstinstelling in gesprek treden, en die leidt tot een resultaat dat waardevol is voor alle betrokken partijen.
 • PAZ moedigt participanten aan om vanuit hun eigen ervaringen, expertise en vragen met de ondersteuning van betekenisgeving te experimenteren, en waarborgt tegelijk een kwalitatieve output door de gerichte omkadering van het proces. Daarbij is er oog voor een blijvende output per PAZ-traject in de vorm van een reflectiedocument gemaakt door de participanten.
 • PAZ ontsluit de onderzoeksresultaten tussentijds en op het einde met een internationale conferentie om externe reflectie mogelijk te maken.
 • PAZ ontwikkelt en verspreidt een instrument met onder meer de methodiek en verzamelde inzichten om zo de kunstinstellingen de sleutels in handen te geven voor een beleid dat de betrokkenheid van het publiek verhoogt en om een publieksshift in het Vlaamse kunstenlandschap te stimuleren.

We vinden een praktijkwerking in combinatie met reflectie en wetenschappelijk onderzoek belangrijk omdat we geloven dat we zo het spanningsveld tussen het artistieke en de noden van een breed publiek tot iets vruchtbaars kunnen ombuigen voor beiden, of hier toch aan kunnen bijdragen.

PAZ is een initiatief van Mooss, Cera en M-Museum Leuven. Cera investeert in kunst en cultuur en de toegankelijkheid van kunst en cultuur voor haar vennoten en voor een breed publiek, omdat deelhebben aan kunst en cultuur bijdraagt aan de ontwikkeling van het individu en de samenleving. M-Museum Leuven wordt dagelijks geconfronteerd met de spanning tussen de artistieke werking en de publiekswerking in musea. Daarom heeft het museum zich niet alleen voor het piloottraject, maar ook voor het afsluitende traject geëngageerd, en voor het (inter)nationaal uitdragen van de resultaten. Bij elk PAZ-traject wordt de kerngroep aangevuld met de volgende PAZ-partner: Het Theaterfestival (PAZ-2), Musée des Beaux-Arts en Musée de la Photographie Charleroi (PAZ-3) en het nieuwstedelijk (PAZ-4). Naast de kerngroep bestaat het samenwerkingsverband van PAZ momenteel uit: Wiels, KifKif, Kunst in Huis, M HKA, Kunstforum, Opek, Prométhéa, Vitamine C, ikob, stad Genk, STUK.

logobannerpaz1-kopie%cc%88ren

Advertenties