in ’t lang

Publiek Aan Zet of kortweg PAZ, is een participatieproject waarbij het publiek mede-beslissingsrecht krijgt over de organisatie van een cultuur- of kunstenhuis (of een onderdeel ervan). Door hun zoektocht naar een betekenisvolle ervaring voor iedereen, komt het publiek zo met kunst in aanraking op een andere, soms unieke manier. Hierdoor brengt PAZ een extra dimensie aan de oppervlakte.: de kracht van het doordongen betrekken van het publiek bij de verwezenlijking van kunstmanifestaties. Die kracht en het effect ervan vinden we het onderzoeken waard.. Met de resultaten van dat wetenschappelijk onderzoek willen we niet alleen volgende PAZ projecten uitbouwen, we delen onze bevinden veelvuldig om zo de kunstinstellingen aan te moedigen om met het publiek naast kunstenaars een evenwaardige plaats te geven in hun instellingen. De wetenschappelijke kant van PAZ gebeurt in samenwerking met de KDG, de VUB en De Derde Verdieping.

Concreet is het de bedoeling dat het publiek en het cultuurhuis in co-creatie tot een eindproduct komen dat de normale werking van het cultuurhuis uitdaagt en een breed publiek publiek in een betekenisvolle dialoog brengt met de verrassend interessante kunstproducten. Heel het project gaat uit van een liefde voor en een goesting naar kunst. En dan vooral de liefde en goesting van het publiek om samen met kunstenaars en hun instellingen iets te creëren dat nieuw, uniek, origineel, creatief en voor een breed publiek toegankelijk is.

PAZ wil een start zijn, een eerste (wetenschappelijk onderbouwd) duwtje in de rug. Misschien net dat duwtje dat sommige cultuurinstellingen kunnen gebruiken om in de toekomst meer samen te werken met hun publiek.

De 5 absolute uitgangspunten van PAZ zijn:

  • Er zijn twee helden in het verhaal: het publiek én de kunst.
  • Het publiek is eigenaar van hun dialoog met de kunsten: hun persoonlijke interpretaties worden gerespecteerd en vormen het uitgangspunt voor het project.
  • De kunstinstelling ondersteunt de vragen van het publiek maar lepelt geen antwoorden in. De instelling verschuift de focus van het vergroten van de deelname naar een focus op het vergroten van de kwalitatieve mogelijkheden tot deelname.
  • Alle onderdelen van het podiumbedrijf/museum staan open voor het publiek.
  • Een PAZ-project eindigt niet bij een vernissage of festivalopening, maar betrekt de participanten tot de werken weer in het depot zitten, tot de laatste festivalbezoeker vertrokken is.

Daarnaast is het belangrijk om binnen PAZ simultaan op verschillende fronten te werken:

  1. PAZ INCLUSIE: PAZ werkt niet voor één publiek: door de instapgroepen te rekruteren uit verschillende doelgroepen wordt diversiteit bereikt en door participanten uit deze instapgroepen te mengen in de werkgroepen wordt inclusie gerealiseerd. De kracht bestaat uit de synergie van verschillende publieken.
  2. PAZ ONDERZOEK: De trajecten en projecten worden zorgvuldig gedocumenteerd, geanalyseerd en in context geplaatst. Zowel de ervaringen van de participanten, het werkproces en de methodiek, de bevindingen van begeleiders, als de mening van het museum/festivalpubliek worden hierin meegenomen. Het doel is om aan een veelvoud van verschillende gedocumenteerde projecten te komen om op basis hiervan een analyse te kunnen maken die leidt tot een vernieuwde methodiek en een concrete gids voor cultuurinstellingen en/of festivals.
  3. PAZ VAN A TOT Z: Een PAZ-project bestaat niet alleen uit bijvoorbeeld het maken van een tentoonstelling of het kiezen van festivalvoorstellingen: het hele of een deel van het proces hiervan, de integratie van het publiek in de volledige werking van de instelling komen in handen van het publiek. We vertrekken niet van een beperkte betrokkenheid op een deel van de werking, maar van een diepgaande in de volledige werking, welk aspect dat ook mag zijn.
  4. PAZ PEDAGOGISCH: De kwaliteit van een PAZ-resultaat en de kwaliteit van het participatief traject worden gegarandeerd door een continue en intense begeleiding en focus op interactie.
  5. PAZ NETWERK: Er is een permanente uitwisseling met de organisatoren en medewerkers van het festival.

Kernpartners: Cera, Mooss, Het Theaterfestival, Museum M en Kif Kif
Met de ondersteuning van: de Vlaamse Gemeenschap
In samenwerking met: Karel de Grote-Hogeschool, De Derde Verdieping
Andere partners: Braakland/ZheBilding, Kunst in huis, Bazart, Magda, Vitamine C, Het KunstForum, Stad Genk, M HKA en BAM

Advertenties